اعضای هیات علمی

مجید مختاریان پور

مجید مختاریان پور،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117796
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 26
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، علامه طباطبایی ، مدیریت دولتی- گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

1386 ← 1391

M.Sc ، امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1382 ← 1385

کارشناسی ، امام صادق (ع) ، مدیریت صنعتی

1377 ← 1382

فعالیت های علمی