اعضای هیات علمی

محسن نظری

محسن نظری،

دانشیار
 • هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران
 • کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی همایش ملی کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان
 • عضو کمیته علمی هفتمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
 • مدیر رشته مدیریت (MBA) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • کمیته کیفیت بخشی آموزش دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61115672
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 59
صفحه رخ نما

https://www.researchgate.net/profile/Mohsen_Nazari6

Scopus
 • 16 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 669 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

پروفایل

 • کمیته کیفیت بخشی آموزش دانشکده مدیریت 1400←1401
 • مدیر رشته مدیریت (MBA) پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1400←1402
 • عضو کمیته علمی هفتمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی 1400←…
 • عضو کمیته علمی همایش ملی کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان 1400←…
 • عضو کارگروه تخصصی گردشگری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1398←1400
 • کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران 1397←…
 • عضو شورای اموزشی و پژوهشی پردیس البرز 1394←1395
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1394←1395
 • عضو وابسته گروه MBA 1393←1395
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی و MBA پردیس البرز 1393←1395
 • هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اقتصاد گرایش اقتصاد نظری اقتصاد سنجی اقتصاد بخش عمومی

1368 ← 1375

M.S ، تهران ، علوم اقتصادی

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1362 ← 1365

فعالیت های علمی