اعضای هیات علمی

محسن نظری

محسن نظری،

دانشیار
 • هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران
 • کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی همایش ملی کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61115672
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 59
صفحه رخ نما

https://www.researchgate.net/profile/Mohsen_Nazari6

Scopus
 • 15 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
 • 569 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

 • عضو کمیته علمی همایش ملی کسب و کار در شرایط بحران و عدم اطمینان 1400←…
 • عضو کارگروه تخصصی گردشگری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1398←1400
 • کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران 1397←…
 • عضو شورای اموزشی و پژوهشی پردیس البرز 1394←1395
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1394←1395
 • عضو وابسته گروه MBA 1393←1395
 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی و MBA پردیس البرز 1393←1395
 • هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، اقتصاد گرایش اقتصاد نظری اقتصاد سنجی اقتصاد بخش عمومی

1368 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم اقتصادی

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1362 ← 1365

فعالیت های علمی