اعضای هیات علمی

ایوب محمدیان

ایوب محمدیان،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117698
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 512
صفحه رخ نما
Scopus
  • 70 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 158 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها