اعضای هیات علمی

ایوب محمدیان

ایوب محمدیان،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117698
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 512
صفحه رخ نما
Scopus
  • 70 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 158 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کسب و کار هوشمند 4309027 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 4309048 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی 4309053 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی 4309053 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/19 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 4303295 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 4302269 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مدل های کسب و کار الکترونیک 4309020 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 4309048 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 4303295 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی 4309053 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی 4309053 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت پروژه چابک 4309096 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 4309048 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 4303295 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی 4309053 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/25 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی 4309053 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
طرح ریزی کسب و کار 4303371 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
خدمات الکترونیکی 4309083 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات 4309048 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی 4309053 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2