اعضای هیات علمی

ایوب محمدیان

ایوب محمدیان،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117698
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 512
صفحه رخ نما
Scopus
  • 72 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
  • 165 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.