اعضای هیات علمی

ایوب محمدیان

ایوب محمدیان،

استادیار
 • ، مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117698
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 512
صفحه رخ نما
Scopus
 • 44 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
 • 105 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • ، مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت 1398←1399
 • ، عضویت در کمیته علمی اولین لیگ بازی های کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←1398
 • ، عضو کمیته علمی و ممیزی جایزه تحول دیجیتال در محور نوآوری دیجیتال 1397←1397
 • ، عضویت در شورای علمی پژوهشکده سیاستگذاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397←1399
 • ، عضویت در کمیته علمی و اجرایی برگزاری رویداد چالش نوآوری باز در سمپوزیم IST2018 1397←1397
 • ، رئیس مرکز آموزش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←1398
 • ، عضو کمیته علمی کنفرانس شهر مجازی 1396←1396
 • ، مسئول آموزش های مجازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1395←1396
 • ، کمیته جایزه ملی کیفیت بنگاه های خدماتی 1395←1395
 • ، عضویت در کمیته جایزه ملی تحول دیجیتال کنفرانس سیستم های اطلاعاتی 1395←1395
 • ، عضویت در کمیته علمی کنفرانس سیستم های اطلاعاتی 1395←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت فناوری اطلاعات

1381 ← 1384

فعالیت های علمی