اعضای هیات علمی

سیدمحمد مقیمی

سیدمحمد مقیمی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117640
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 49
صفحه رخ نما
Scopus
  • 33 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 881 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

پروفایل

  • ، معاون آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور 1395←1398

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت رفتار سازمانی

1377 ← 1381

M.Sc ، تهران ، مدیریت مالی دولتی

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1369 ← 1373

فعالیت های علمی