اعضای هیات علمی

مریم ناخدا

مریم ناخدا،

استادیار
  • عضو شورای بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران
  • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 61117716
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 20 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 69 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پایان نامه ها و رساله ها