اعضای هیات علمی

مریم ناخدا

مریم ناخدا،

استادیار
  • عضو شورای بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران
  • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 61117716
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 20 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 69 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.