اعضای هیات علمی

مریم ناخدا

مریم ناخدا،

استادیار
  • ، عضو شورای بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران
  • ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 61117716
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 18 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 56 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.