اعضای هیات علمی

مریم ناخدا

مریم ناخدا،

دانشیار
  • عضو شورای بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران
  • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 61117716
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 25 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 83 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

پروفایل

  • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران 1397←…
  • عضو شورای بررسی مسائل و مشکلات دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران 1393←…
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1384 ← 1389

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1378 ← 1382

فعالیت های علمی