اعضای هیات علمی

منصور مومنی

منصور مومنی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117658
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 16 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت صنعتی

1370 ← 1375

M.S ، تهران ، مدیریت بازرگانی

1367 ← 1370

کارشناسی ، اصفهان ، مدیریت صنعتی

1363 ← 1367

فعالیت های علمی