اعضای هیات علمی

مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده،

دانشیار
Scopus
  • 48 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 324 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی