اعضای هیات علمی

مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده،

استادیار
Scopus
  • 43 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 284 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی