اعضای هیات علمی

مهناز حسین زاده

مهناز حسین زاده،

استادیار
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 254 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی