اعضای هیات علمی

بی بی مرجان فیاضی

بی بی مرجان فیاضی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117783
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 408
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 184 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علامه طباطبایی ، مدیریت بازرگانی

1385 ← 1389

M.Sc ، فردوسی مشهد ، مدیریت بازرگانی

1380 ← 1383

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، مدیریت بازرگانی

1376 ← 1379

فعالیت های علمی