اعضای هیات علمی

محمدرضا مهرگان

محمدرضا مهرگان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117676
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 32
صفحه رخ نما
Scopus
  • 81 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
  • 777 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها