اعضای هیات علمی

محمدرضا مهرگان

محمدرضا مهرگان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117676
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 32
صفحه رخ نما
Scopus
  • 70 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
Google Scholar
  • 591 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.