اعضای هیات علمی

محمدرضا مهرگان

محمدرضا مهرگان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117676
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 32
صفحه رخ نما
Scopus
  • 70 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
Google Scholar
  • 561 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، مدیریت

1369 ← 1373

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1363 ← 1367

کارشناسی ، مدرسه عالی ریاضیات کرج ، مدیریت بازرگانی و اقتصاد

1352 ← 1356

فعالیت های علمی