اعضای هیات علمی

بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
  • ، مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران
  • ، معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787 و 61117645
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما

 

Scopus
  • 74 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 539 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.