اعضای هیات علمی

بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
  • ، مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران
  • ، معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787 و 61117645
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما

 

Scopus
  • 74 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 539 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.