اعضای هیات علمی

بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
  • ، مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران
  • ، معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787 و 61117645
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما

 

Scopus
  • 74 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 539 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حسابداری برای مدیران 4310015 3 01 هرهفته شنبه (07:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بررسی موارد خاص در حسابداری 4301022 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
بهایابی 2 4301254 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
اخلاق و مسئولیت اجتماعی 4301123 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار در حسابداری 4301111 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
تئوری ها و پژوهش های حسابرسی 4301110 2 02 هرهفته یک شنبه (07:00 - 10:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
بررسی موارد خاص در حسابداری 4301022 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی 4301237 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 10:00) 1397/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1396
اصول حسابداری 3 4301009 4 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
حسابرسی داخلی 4301236 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1396/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
حسابرسی داخلی 4301301 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1396/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
تئوری ها و پژوهش های حسابرسی 4301110 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 12 نتیجه
از 1