اعضای هیات علمی

بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
  • ، مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران
  • ، معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787 و 61117645
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما

 

Scopus
  • 62 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 502 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.