اعضای هیات علمی

بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
 • ، معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • ، معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787 و 61117645
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما

 

Scopus
 • 77 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 559 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

پروفایل

 • ، معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران 1397←…
 • ، معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←1400
 • ، مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران 1396←1399
 • ، عضو کمیته علمی همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران 1395←1395
 • ، مدیر گروه حسابداری 1395←1397
 • ، عضو کمیته علمی چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران 1394←1395
 • ، عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1394←1394
 • ، عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک 1393 1393←1393
 • ، عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی حسابداری 1393←1393
 • ، سرپرست مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1378 ← 1383

M.Sc ، دانشگاه شهید بهشتی ، حسابداری

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعت نفت ، حسابداری

1371 ← 1375

فعالیت های علمی