اعضای هیات علمی

بیتا مشایخی

بیتا مشایخی،

دانشیار
 • معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117787 و 61117645
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما

 

Scopus
 • 78 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
 • 590 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

 • معاون آموزشی کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران 1397←…
 • معاون آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←1400
 • مدیر دفتر آموزش های آزاد دانشگاه تهران 1396←1399
 • عضو کمیته علمی همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران 1395←1395
 • مدیر گروه حسابداری 1395←1397
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران 1394←1395
 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1394←1394
 • عضو کمیته علمی کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک 1393 1393←1393
 • عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی حسابداری 1393←1393
 • سرپرست مرکز آموزشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1378 ← 1383

کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، حسابداری

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعت نفت ، حسابداری

1371 ← 1375

فعالیت های علمی