اعضای هیات علمی

منوچهر انصاری

منوچهر انصاری،

دانشیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیر گروه MBA
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117699
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 56
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 257 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.