اعضای هیات علمی

محمد خندان

محمد خندان،

استادیار
  • ، ریاست کتابخانۀ دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، ریاست کتابخانۀ دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی