اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117657
اتاق : ساختمان جنوبی، ضلع غربی، راهروی پایین، اتاق 140
فایل رزومه :   دانلود
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی کارآفرینی 4320114 2 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) 1397/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
بازاریابی بین المللی 4303047 3 01 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
اقتصاد رسانه 4303081 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد رسانه 4303081 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کارآفرینی رسانه ای 4303334 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول و مبانی کارآفرینی 4305128 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1