اعضای هیات علمی

مسعود کیماسی

مسعود کیماسی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117749
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 48
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 126 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.