اعضای هیات علمی

احمد جعفرنژادچقوشی

احمد جعفرنژادچقوشی،

استاد
  • ، مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت
  • ، نماینده دانشکده مدیریت در برنامه ریزی و همکاری های مشترک فیمابین دانشکده مدیری و سازمان مدیریت صنعتی
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117651
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 45
صفحه رخ نما
Scopus
  • 24 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 520 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت 1398←…
  • ، نماینده دانشکده مدیریت در برنامه ریزی و همکاری های مشترک فیمابین دانشکده مدیری و سازمان مدیریت صنعتی 1398←…
  • ، عضو کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1369 ← 1373

M.Sc ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1362 ← 1366

کارشناسی ، گیلان ، مدیریت صنعتی

1353 ← 1357

فعالیت های علمی