اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمد جعفرنژادچقوشی

احمد جعفرنژادچقوشی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117651
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 45

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1369 ← 1373

M.Sc ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1362 ← 1366

کارشناسی ، گیلان ، مدیریت صنعتی

1353 ← 1357

فعالیت های علمی