اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هاشم آقازاده

هاشم آقازاده،

دانشیار
 • ، نماینده پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی در شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • ، استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • ، عضویت کارگروه روابط بین الملل دانشکده
 • ، سرپرست معاونت اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • ، عضو دائم کمیته راهبردی آموزش دانشکده مدیریت
 • ، قائم مقام مدیر در پروژه "چگونگی ایفای نقش موثر چرخه علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان"
 • ، مسئول طراحی خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری تجاری ICT و نظام مناسب اجرایی آن
 • ، نشست یک روزه تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
 • ، دبیر علمی فستیوال تجاری سازی و سرمایه گذاری در سال 1396
 • ، عضو کمیته مدیریت بازرگانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • ، تدوین و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117624
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 40
صفحه رخ نما
Scopus
 • 4 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

 • ، تدوین و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1396←…
 • ، عضو کمیته مدیریت بازرگانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی 1396←…
 • ، دبیر علمی رویداد روز فناوری 1396←1396
 • ، قائم مقام مدیر در پروژه "چگونگی ایفای نقش موثر چرخه علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان" 1395←…
 • ، مسئول طراحی خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری تجاری ICT و نظام مناسب اجرایی آن 1395←…
 • ، عضو کارگروه ارزیابی و پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1395←1397
 • ، مشاور و سرپرست امور اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1395←1398
 • ، مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1395←1396
 • ، مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1392←1394
 • ، استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1389←…
 • ، نماینده پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی در شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1388←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازاریابی

1381 ← 1387

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت بازرگانی-بازاریابی بین المللی

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت بازرگانی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی