اعضای هیات علمی

غلامرضا طالقانی

غلامرضا طالقانی،(بازنشسته)

استاد
  • نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی در دیوان عدالت اداری
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117648
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 419
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال