اعضای هیات علمی

غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • معاون اداری و مالی
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 145 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.