اعضای هیات علمی

غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • معاون اداری و مالی
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 145 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

  • عضو گروه تخصصی حسابداری سمت 1396←1396
  • معاون اداری و مالی 1395←1400
  • معاونت اجرایی و دانشجویی 1395←1398
  • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1395←1395
  • مدیر گروه حسابداری 1394←1395
  • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) 1394←1394
  • مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، حسابداری

… ←

فعالیت های علمی