اعضای هیات علمی

غلامرضا فدائی

غلامرضا فدائی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما