اعضای هیات علمی

فرشته امین

فرشته امین،

استادیار
  • ، معاون پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، نماینده علمی انجمن دانشجویی منابع انسانی
  • ، مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران
  • ، مدیر ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت
  • ، مدیر باشگاه دانش آموزی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117684
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 413
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 50 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی