اعضای هیات علمی

سعید فلاح پور

سعید فلاح پور،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : 61117743
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 402
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی