اعضای هیات علمی

فاطمه فهیم نیا

فاطمه فهیم نیا،

دانشیار
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 61117713
صفحه رخ نما
Scopus
  • 31 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 138 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها