اعضای هیات علمی

محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117779
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43
صفحه رخ نما
Scopus
  • 62 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 249 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی