اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117779
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43
صفحه رخ نما
Scopus
  • 42 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 182 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی