اعضای هیات علمی

مهشید التماسی

مهشید التماسی،

استادیار
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما