اعضای هیات علمی

رضا عیوضلو

رضا عیوضلو،

استادیار
  • عضو کمیته ارزیابی کیفیت دانشکده
  • دبیر تخصصی نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
اتاق : ساختمان جنوبی- سمت راست- نیم طبقه اتاق ۱۳۰
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 54 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.