اعضای هیات علمی

عزت اله عباسیان

عزت اله عباسیان،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما