اعضای هیات علمی

داور ونوس

داور ونوس،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما