اعضای هیات علمی

علی دیواندری

علی دیواندری،

استاد
  • ، رییس پژوهشکده پولی و بانکی
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117674
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 61
صفحه رخ نما
Scopus
  • 42 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
Google Scholar
  • 651 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

  • ، رییس پژوهشکده پولی و بانکی 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت استراتژیک

1378 ← 1380

M.Sc ، تربیت مدرس ، مدیریت دولتی گرایش سیستم‌ها

1368 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1364 ← 1368

فعالیت های علمی