اعضای هیات علمی

بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
  • مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117630
اتاق : ساختمان اداری- طبقه دوم
صفحه رخ نما
Scopus
  • 564 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 1458 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پایان نامه ها و رساله ها