اعضای هیات علمی

بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
  • ، رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117630
اتاق : ساختمان اداری- طبقه دوم
صفحه رخ نما
Scopus
  • 466 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 1186 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.