اعضای هیات علمی

بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
  • مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • رییس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117630
اتاق : ساختمان اداری- طبقه دوم
صفحه رخ نما
Scopus
  • 476 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
Google Scholar
  • 1225 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پروفایل

  • مدیر مسئول نشریات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←…
  • ریس مرکز آموزشهای الکترونیکی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، لنکستر ، Management science

1376 ← 1380

فعالیت های علمی