اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بابک سهرابی یورتچی

بابک سهرابی یورتچی،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117630
اتاق : ساختمان اداری- طبقه دوم
صفحه رخ نما
Scopus
  • 376 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 943 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

پروفایل

  • ، ریس مرکز آموزشهای الکترونیکی 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، لنکستر ، Management science

1376 ← 1380

فعالیت های علمی