اعضای هیات علمی

عزت اله اصغری زاده

عزت اله اصغری زاده،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117655
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 53
صفحه رخ نما
Scopus
  • 186 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

پروفایل

  • سردبیر مجله مدیریت صنعتی 1390←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کویینزلند ، مدیریت مهندسی وعملیات

1372 ← 1376

M.S ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1364 ← 1368

کارشناسی ، شهید چمران اهواز ، مدیریت بازرگانی

1355 ← 1363

فعالیت های علمی