اعضای هیات علمی

طاهر روشندل اربطانی

طاهر روشندل اربطانی،

استاد
  • عضو کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول علوم انسانی
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117725
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 36
صفحه رخ نما
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 302 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پایان نامه ها و رساله ها