اعضای هیات علمی

طاهر روشندل اربطانی

طاهر روشندل اربطانی،

استاد
  • عضو کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول علوم انسانی
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117725
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 36
صفحه رخ نما
Scopus
  • 8 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 302 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.