اعضای هیات علمی

طاهر روشندل اربطانی

طاهر روشندل اربطانی،

استاد
 • ، عضو کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول علوم انسانی
 • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117725
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 36
صفحه رخ نما
Scopus
 • 5 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 145 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

پروفایل

 • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان کشور 1396←…
 • ، معاون آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی- رفتاری دانشگاه تهران 1395←1396
 • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1395←1396
 • ، نماینده اساتید در کمیته ارزیابی کیفی نشریات کشور 1394←1395
 • ، عضو کارگروه فرهنگ، ارتباطات و رسانه شورای تحول علوم انسانی 1394←…
 • ، مدیر بخش مدیریت رسانه دانشگاه تهران 1393←1397
 • ، عضو وابسته پردیس فارابی دانشگاه 1392←1394
 • ، معاون اجرایی- دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1389←1392
 • ، نماینده تام الاختیار دانشکده مدیریت در پردیس بین المللی ارس 1389←1397
 • ، معاون اداری-مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1388←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت رسانه

1382 ← 1386

M.Sc ، تهران ، مدیریت دولتی

1379 ← 1381

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1376 ← 1379

فعالیت های علمی