اعضای هیات علمی

عباس نرگسیان

عباس نرگسیان،

استادیار
 • ، عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران
 • ، مدیر آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • ، مدیر گروه مدیریت دولتی پردیس البرز
 • ، عضو کمیته های ترفیعات، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت
 • ، رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده مدیریت
 • ، مدیر گروه مدیریت دولتی و امور شهری پردیس البرز
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117635
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 505
صفحه رخ نما
Scopus
 • 12 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸
Google Scholar
 • 121 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

 • ، رئیس اداره خدمات آموزشی دانشکده مدیریت 1397←1399
 • ، عضو شورای سردبیری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1397←1398
 • ، عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

1386 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه شهید ستاری ، مدیریت دولتی

1380 ← 1384

فعالیت های علمی